Καλογήρου Παναγιώτης (Τάκης 1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Λίγα λόγια για εμένα
Γεννήθηκα Αθήνα..... Έχω ασχοληθεί με ΜΜΕ και είμαι ηλεκτρονικός. Στην ζωή μου οτι θέλησα το πέτυχα. Αυτό που δεν ήξερα ήταν το Χρηματιστήριο. Το πλήρωσα πανάκριβα. Ηταν το μόνο πράγμα που με έβαλε κάτω. Πείσμωσα τόσο, πού διέθεσα τόσες ώρες, όσες δεν διέθεσα για τίποτε άλλο για να το μάθω. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα να μου ξεπληρώσει οτι μου πήρε και όχι μόνο.Εδώ και αρκετό καίρο, έχω συνεχώς καλύτερα αποτελέσματα. Θέλω να δείξω στον απλό επενδυτή οτι τίποτα δεν είναι τόσο απλό. Αν δεν καταστραφείς δεν μαθαίνεις. Μάθετε για να μήν είστε και εσείς τα επόμενα θύματα. Τις γνώσεις που αποκόμισα σας μεταφέρω απο εδώ. Αποτελούν τις προσωπικές μου εκτιμήσεις και εμπειρίες. Να ξέρετε οτι κανείς δεν ξέρει τα πάντα . Γηράσκω αεί διδασκόμενος.
ANALYTAKIS TV
Σύνδεσμοι


ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ TOURS
1431 αναγνώστες
Τρίτη, 3 Μαΐου 2011
20:24

Πάρτι εκατοµµυρίων ευρώ µε πολυήµερα ταξίδια στο εξωτερικό, διαµονές σε πολυτελή ξενοδοχεία και µελέτη πουουδέποτε παραδόθηκε στη διοίκηση της ΔΕΗ αλλά εντούτοις πληρώθηκε έναντι 300.000 ευρώ φέρνει στο φως το πόρισµα του γενικού επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιντζή για τη νοµιµότητα των χρηµατοδοτήσεων προς τη ΓΕΝΟΠ.

Το πόρισµα των 100 σελίδων, που κρίνει παράνοµες και σε ορισµένες περιπτώσεις αντισυνταγµατικές τις χρηµατοδοτήσεις ύψους 31,9 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΗ στη ΓΕΝΟΠ την περίοδο 1999-2010, παραδόθηκε χθες στην υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Τίνα Μπιρµπίλη, η οποία και το απέστειλε στον εισαγγελέα πρωτοδικών, ζητώντας παράλληλα από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού τη διακοπή οποιασδήποτε καταβολήςενίσχυσης προς το συνδικάτο.


Εκτός από δεκάδες περιστατικά αδικαιολόγητων, σύµφωνα µε το πόρισµα, δαπανών της ΓΕΝΟΠ διαχρονικά, το βασικό συµπέρασµά του είναι ότι κρίνει παράνοµες τις ενισχύσεις που δόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, αναφέροντας ότι ο νόµος για την ενίσχυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων (του 1982) επιτρέπει τις χρηµατοδοτήσεις µόνο εφόσον αυτές απευθύνονται σε πρωτοβάθµια σωµατεία και για κοινωφελείς σκοπούς. Ωστόσο, η ΓΕΝΟΠ είναι δευτεροβάθµιο σωµατείο και δεν δικαιούται χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε το πόρισµα Ρακιντζή.

Στο ίδιο πλαίσιο, θεωρεί άκυρες και όλες τις αποφάσεις οργάνων της διοίκησης, βάσει των οποίων χορηγήθηκαν αυτά τα χρήµατα, ανοίγοντας ταυτόχρονα εκτός από νοµικόκαι ένα πολιτικό ζήτηµα, αφού,όπως επισηµαίνει, «η Πολιτεία είχε πλήρη εικόνα των όσων συνέβαιναν, χωρίς όµως να παρεµβαίνει». Συγκεκριµένα, οι καταβολές προς τη ΓΕΝΟΠ που το πόρισµα κρίνει παράνοµες είναι:

n Τα συνολικά 14,18 εκατ. ευρώ που έλαβε από τη ΔΕΗ η ΓΕΝΟΠµέσω των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και επιµέρους αποφάσεων διοικητικών συµβουλίων. Τίθεται παράλληλα ευθέως θέµα «χρηστής διαχείρισης» των χρηµάτων από τη ΓΕΝΟΠ αφού επισηµαίνεται ότι µε απόφαση του διευθύνοντος συµβούλου της ΔΕΗ η επιχείρηση δεν προβαίνει σε ουσιαστικό έλεγχο των δαπανών αυτών, αλλά η διαχείρισή τους (επιλογή προµηθευτών κ.λπ.) διενεργείται από τη ΓΕΝΟΠ.

n Τα κονδύλια ύψους 11,2 εκατ. ευρώ που κατευθύνθηκαν στον Οργανισµό Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Εργαζοµένων (ΟΚΔΕ). Πρόκειται για «νοµικό κατασκεύασµα», αναφέρει το πόρισµα, «που δηµιουργήθηκε ώστε να λειτουργεί αυτοτελώς και έτσι να χρηµατοδοτείται απευθείας από τη ΔΕΗ».

n Κονδύλια 2,5 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στη ΓΕΝΟΠ το 2005, µαζί µε άλλα 2,5 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2006, ως επιβράβευση του προσωπικού για τη συνεισφορά του στους Ολυµπιακούς Αγώνες, αλλά που συνεχίστηκαν να δίνονται και τα επόµενα χρόνια.

n Κονδύλια ύψους 1,3 εκατ.ευρώ για δραστηριότητες προβολής και διαφήµισης της ΓΕΝΟΠ.

n Το δάνειο των 500.000 ευρώ που έλαβε η ΓΕΝΟΠ το 2010 από τη ΔΕΗ. Στο πόρισµα περιγράφεται ένα µεγάλο «φαγοπότι» το οποίο γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων που εξέτασε (τιµολόγια ταξιδίων, γευµάτων, δώρων κ.λπ.) δεν περιλαµβάνονται – όπως αναφέρει – ούτε τα ονόµατα των συµµετεχόντων ούτε ο σκοπός των δαπανών, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχός τους. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις ο επιθεωρητής λέει ότι υπήρξε κατ’ αρχάς άρνηση έγκρισης από τη διοίκηση, αλλά στη συνέχεια αυτή υπαναχώρησε, µε συνέπεια την πληρωµή της δαπάνης.

Τον Νοέµβριο του 2008, µε απόφαση του τότε διευθύνοντος συµβούλου της η ΔΕΗ χρηµατοδότησε τη ΓΕΝΟΠ µε 300.000 ευρώ για τη σύνταξη µελέτης σχετικά µε την εταιρική δοµή της επιχείρησης. Πόρισµα της µελέτης αυτής ουδέποτε παραδόθηκε στη ΔΕΗ, χωρίς ωστόσο να επιστραφεί το σχετικό ποσό στην επιχείρηση! Τίθεται θέµα, αναφέρει στο πόρισµά του ο κ. Ρακιντζής, και για το γεγονός πως παρ’ ότι δεν πραγµατοποιήθηκε ο σκοπός της δαπάνης δεν ζητήθηκε το ποσό από τη διοίκηση, ως αχρεωστήτως καταβληθέν! οι ΠάράκράτηςΕις. Το 2005, καθ’ υπέρβαση των προβλέψεων των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (ΕΣΣΕ), αποφασίστηκε από τη ΔΕΗ να παρακρατείται υπέρ της ΓΕΝΟΠ ποσό 0,2 τοις χιλίοις από την ετήσια τακτική µισθοδοσία του προσωπικού της επιχείρησης για την κάλυψη δαπανών για µετακινήσεις µελών της στο εξωτερικό, για την ανάπτυξη των σχέσεων των εργαζοµένων της ΔΕΗ µε συναδέλφους τους χωρών της Ε.Ε. και για συµµετοχή των µελών σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράµµατα οµοειδών οργανώσεων. Για τον ίδιο ωστόσο σκοπό είχε θεσµοθετηθεί κονδύλι στην ΕΣΣΕ του 1994, που προσδιορίστηκε µε την ΕΣΣΕ 2004 σε 7 τοις χιλίοις της ετήσιας τακτικής µισθοδοσίας του προσωπικού. Μάλιστα, µε την ΕΣΣΕ του 2006 η διαχείριση του ποσού αυτού περιήλθε στον Οργανισµό Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Εργαζοµένων της ΓΕΝΟΠ.

το ΔΆΝΕΙΟ 500.000 Εύρώ. Παράνοµο είναι, σύµφωνα µε το πόρισµα Ρακιντζή, και το δάνειο ύψους 500.000 ευρώ που χορηγήθηκε τον Σεπτέµβριο του2010 από τηΔΕΗ στη ΓΕΝΟΠ, αφού συνιστά έµµεση ενίσχυση δευτεροβάθµιας οργάνωσης. Επιπλέον, δεν είναι διασφαλισµένη η αποπληρωµή του απότις ενισχύσεις που λαµβάνει η ΓΕΝΟΠ, καθώς αυτές, όπως αναφέρεται στο κείµενο των 100 σελίδων, θεωρούνται παράνοµες...

Από τη πλευρά του, ο νοµικός σύµβουλος της ΔΕΗ, αν και αναγνωρίζει ότι ο νόµος για τηχρηµατοδότηση συνδικαλιστικώνοργανώσεων απαγορεύει ενισχύσεις σε δευτεροβάθµιες οργανώσεις,εντούτοις υποστηρίζει ότι αυτές επιτρέπονται ειδικά στην περίπτωση που έχουν χαρακτήραεπιχειρησιακής οργάνωσης, όπως η ΓΕΝΟΠ. Παρ’ όλα αυτά, επισηµαίνει ότι η νοµική υπηρεσία είχε εκφράσειτις αντιρρήσεις της προς τις τότε διοικήσεις της ΔΕΗ για την έγκριση των συλλογικώνσυµβάσεωνεργασίας (1998, 1999,2001). Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του νοµικού συµβούλου το 2005, ο οποίος, αναφερόµενος σεεκδηλώσεις για την προβολή της ΓΕΝΟΠ, σηµείωνε ότι «θαπρέπει να επαναξιολογηθεί κάθε συναλλαγή οικονοµικής φύσης της ΔΕΗ µε συνδικαλιστικές οργανώσεις, έτσι ώστε να αποφευχθούν περιπτώσειςπαραβίασης ή έστω καταστρατήγησης των νοµοθετικών απαγορεύσεων».

Στον εισαγγελέα έστειλε το πόρισµα η Τ. Μπιρµπίλη. Δεκάδες τα περιστατικά αδικαιολόγητων δαπανών


«Στηµένοι εκπρόσωποι των συµφερόντων»

ΕΠΙΘΕΣΗ µε σκληρούς και προσωπικούς χαρακτηρισµούς ειςβάρος του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή απάντησαν χθες οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ µιλώντας για «στηµένους εκπροσώπους τωνσυµφερόντων που θέλουν ναλεηλατήσουν τη ∆ΕΗ», χωρίς ωστόσο να απαντούν επί της ουσίας σε όσα αναφέρει το πόρισµα για πάρτι σπάταλης και αδιαφάνειας.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωσητης ΓΕΝΟΠ, «η απάντησή µας στον κ. Ρακιντζή και κυρίως σ’ αυτούς που τον καθοδηγούν για µια φορά ακόµα είναι, ότι το στόµα δεν θα µπορέσει να µας το κλείσει κανείς. Τα χρήµατα που παίρνει η ΓΕΝΟΠδεν είναι χορηγίες ούτε δωρεές», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Τα χρήµατα που παίρνει η ΓΕΝΟΠ εδώ και 27 χρόνια είναι προϊόν διαπραγµάτευσης και κοινά υπογεγραµµένων όρων µε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. Τα χρήµατα που παίρνει η ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ είναι χρήµατα των συναδέλφων µας που αφαιρέθηκαν από την αύξηση του µισθού τους κατά τις διαπραγµατεύσεις για τις ΣυλλογικέςΣυµβάσεις Εργασίας που δίνονται εδώκαι 27 χρόνια µε όλες τις Κυβερνήσεις και µε όλες τις ∆ιοικήσεις.

Εάν κάποιος είναι παράνοµος τότε είναι οι Κυβερνήσεις και οι ∆ιοικήσεις που τα ενέκριναν και ο κ. Ρακιντζής οφείλει να διατάξει έρευνα ενάντια σε όλους τους υπουργούς Βιοµηχανίας, Ανάπτυξης και Ενέργειας εδώ και 30 χρόνια!», συνεχίζει η ανακοίνωση. Μάλιστα κατηγορώντας ευθέως τον κ. Ρακιντζή, η ΓΕΝΟΠ ρωτά «πόσο αξιόπιστος µπορεί να είναι ο κ. Ρακιντζής που ενώ του κοινοποιήθηκε από την αρµόδια διεύθυνση της ∆ΕΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆. Ε 1289/13-3-08 αρνητική απάντηση στο αίτηµά του για χορηγία στο σύλλογό του αυτός προφανώς επανήλθε δυσαρεστηµένοςκαι άγνωστο µε ποιον τρόπο πίεσε,απείλησε, παζάρεψε, 15 µέρες και κατάφερε να αποσπάσει τη χορηγία. Αλήθεια γιατί είναι αντικείµενο ελέγχου και έρευνας οι νόµιµες παροχές της ∆ΕΗ προς τη ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ και όχιοι χορηγίες των εταιρειών προς τον σύλλογο του οποίου γραµµατέας είναι ο κ. Ρακιντζής; Πόσο αξιόπιστος µπορεί να είναι ο κ. Ρακιτζής που σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας “ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ” έκρυβε καµουφλαρισµένη κεραία κινητής τηλεφωνίας στην ταράτσα του σπιτιού του από την οποία όπως οµολόγησε εισπράττει 15.000 ευρώ τον χρόνο;!».
«Καλώς δόθηκαν οι παροχές»

Την άποψή του για το θέµα που προέκυψε αναλύει στα «ΝΕΑ» ο δικηγόρος Τάσος Πετρόπουλος:

«Σε επιχειρήσεις που απασχολούν πολυάριθµο προσωπικό (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΟΣΕ, ΕΥ∆ΑΠ) οργανώθηκαν για ιστορικούς λόγους περισσότερες της µίας συνδικαλιστικές οργανώσεις, κυρίως λόγω της επιδίωξής τους να επιτυγχάνουν διαφορετική και βεβαίως ευνοϊκότερη µισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη για τα µέλη τους έναντι των υπολοίπων ειδικοτήτων στην αυτή επιχείρηση. Ετσι σε αυτές τις επιχειρήσεις, οι µοναδικές οργανώσεις που συνενώνουν σε ενιαία συνδικαλιστική έκφραση το σύνολο των εργαζοµένων χωρίς διακρίσεις είναι οι οµοσπονδίες. Μάλιστα, αυτού του είδους οι οµοσπονδίες ανταποκρίνονται απολύτως στο κριτήριο που θέτει ο Ν. 1876/1990 για την ικανότητα και αρµοδιότητα µιας συνδικαλιστικής οργάνωσης προκειµένου να καταρτίζεται νοµίµως Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για όλο το προσωπικό της επιχείρησης. Εποµένως, όταν πρόκειται να συµφωνηθεί παροχή του εργοδότη για εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών, όπως προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1264/1982, νοµίµως συµβάλλεται αυτού του είδους η Οµοσπονδία και για τον λόγο αυτό καλώς έχει δεχθεί η ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ τις σχετικές εργοδοτικές παροχές».
Τιµολόγια για εκδροµές και καύσιµα χωρίς ονοµατεπώνυµο

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ 1,96 εκατ. για τη φιλοξενία στην Ελλάδα ατόµων από χώρες εκτός Ε.Ε. (π.χ. Τυνησία, Μαρόκο) για την τριετία 2008-2010, ποσό σηµαντικά υψηλότερο από τα αντίστοιχα που προβλέπονται για τους συναδέλφους της ΓΕΝΟΠ από την Ε.Ε.

5,16 εκατ.
για κοινωνική αναψυχή (τριετία 2008-2010), χωρίς σε κανένα τιµολόγιο να υπάρχει επισυναπτόµενη λίστα των συµµετεχόντων για να επιβεβαιωθεί ότι είναι εργαζόµενοι της ∆ΕΗ.

115.400 για 8ήµερη εκδροµή στη Μόσχα για γκρουπ 40 ατόµων, χωρίς στα τιµολόγια να αναγράφεται ο σκοπός του ταξιδιού, αλλά και οι συµµετέχοντες σε αυτό 73.800 για τον Γύρο Ισπανίας για 30 άτοµα, και 8ήµερη εκδροµή στη Βιέννη για γκρουπ 30 ατόµων, κόστους 95.542 ευρώ, χωρίς καµία αναφορά στους σκοπούς των ταξιδιών και τα ονοµατεπώνυµα όσων συµµετείχαν 79.380 για 9ήµερη φιλοξενία στην Ελλάδα 32 γάλλων συναδέλφων τους, χωρίς στα τιµολόγια να αναγράφονται τα στοιχεία των συµµετεχόντων για να µπορεί να γίνει διασταύρωση των στοιχείων

Τιµολόγια µε δαπάνες για καύσιµα και στάθµευση αυτοκίνητων χωρίς στα περισσότερα να αναγράφεται ο αριθµός του οχήµατος. Αρκετά τιµολόγια διαπιστώθηκε ότι αφορούσαν οχήµατα που δεν ανήκουν στο προσωπικό της ΔΕΗ αλλά σε παιδιά εργαζοµένων, δαπάνες για αγορά αρωµάτων και λουλουδιών που δεν µπορούν να δικαιολογηθούν, αν και τα ποσά των τιµολογίων θεωρούνται χαµηλά ( 40 και 90 ευρώ )
http://www.tanea.gr/
http://papatzides.blogspot.com/

http://anoixti-matia.blogspot.com/2011/04/tours.html#more

 

Στο  http://www.analytakis.blogspot.com/  υπάρχει chat με συζήτηση για το ΧΑΑ

Σχόλια

04/05 08:11  Rommel
κοινωνική αναψυχή στη Μόσχα...
δεν είναι κακό...
Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
Αναλύσεις καί σχόλια δεικτών - μετοχών.
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥ BLOG
http://analytakis.blogspot.com/

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
ΛΟΓΩ ΕΣΚΕΜΜΕΝΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ CAPITAL, ΜΠΟΡEIΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΗΛΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΔ ΜΕΤΟΧΩΝ Σχολια Δεικτων ΑναλυσειςΑπό 22/11/13

Από 16/12/13
Flag Counter


[ Copy this | Start New | Full Size ]


Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις