Καλογήρου Παναγιώτης (Τάκης 1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Λίγα λόγια για εμένα
Γεννήθηκα Αθήνα..... Έχω ασχοληθεί με ΜΜΕ και είμαι ηλεκτρονικός. Στην ζωή μου οτι θέλησα το πέτυχα. Αυτό που δεν ήξερα ήταν το Χρηματιστήριο. Το πλήρωσα πανάκριβα. Ηταν το μόνο πράγμα που με έβαλε κάτω. Πείσμωσα τόσο, πού διέθεσα τόσες ώρες, όσες δεν διέθεσα για τίποτε άλλο για να το μάθω. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα να μου ξεπληρώσει οτι μου πήρε και όχι μόνο.Εδώ και αρκετό καίρο, έχω συνεχώς καλύτερα αποτελέσματα. Θέλω να δείξω στον απλό επενδυτή οτι τίποτα δεν είναι τόσο απλό. Αν δεν καταστραφείς δεν μαθαίνεις. Μάθετε για να μήν είστε και εσείς τα επόμενα θύματα. Τις γνώσεις που αποκόμισα σας μεταφέρω απο εδώ. Αποτελούν τις προσωπικές μου εκτιμήσεις και εμπειρίες. Να ξέρετε οτι κανείς δεν ξέρει τα πάντα . Γηράσκω αεί διδασκόμενος.
ANALYTAKIS TV
Σύνδεσμοι


ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
1593 αναγνώστες
Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010
21:39

Τα παράγωγα, είναι πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που θεωρητικά, χρησιμεύουν στον περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου, έχουν παραδόξως αποδειχθεί τα ίδια εστία κινδύνων για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σε ειδική ακρόαση στην επιτροπή Οικονομικών του ΕΚ, εμπειρογνώμονες και ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι η αύξηση της διαφάνειας της αγοράς παραγώγων θα περιόριζε σημαντικά αυτούς τους κινδύνους.
Η επιβολή μεγαλύτερης διαφάνειας σε μια αγορά που ανέκαθεν χαρακτηρίσθηκε από την αδιαφάνειά της, την αγορά παραγώγων, συζητήθηκε στην ακρόαση στην επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών θεμάτων, εν όψει της υιοθέτησης έκθεσης του Werner Langen (ΕΛΚ, Γερμανία) για τη ρύθμιση της αγοράς παραγώγων.

Παράγωγο είναι το συμβόλαιο που συνάπτουν δύο πλευρές, συνήθως μια εταιρία και μια τράπεζα ως ασφάλεια έναντι μελλοντικών κινήσεων στην τιμή της αξίας (μετοχή, νόμισμα, ομόλογο ή ότι άλλο) που καλύπτει. Η τιμή του προκύπτει από τις κινήσεις της αξίας την οποία  (μετοχή, νόμισμα, ομόλογο ή ότι άλλο).

Η αγοραπωλησία των παραγώγων όμως δεν γίνεται πάντοτε δημόσια. Πολλά παράγωγα, αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής ή "over-the-counter" (OTC), με άλλα λόγια απ ευθείας αγοραπωλησίας μεταξύ εταιριών και τραπεζών.

Αυτό δημιουργεί ζήτημα διαφάνειας γιατί κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιός αγόρασε τι και από ποιόν, κάτι που αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους, ιδίως σε περιόδους κρίσης, όταν ένας από τους συμβαλλόμενους χρεοκοπήσει τότε η άλλη πλευρά υφίσταται σοβαρές απώλειες και, λόγω της αδιαφανούς λειτουργίας της, ο πανικός μπορεί να κυριεύσει την αγορά, καθώς κανείς δεν γνωρίζει από πού θα έλθει η επόμενη χρεοκοπία.

Μία λύση, την οποία εισηγείται η έκθεση Langen, είναι η δημιουργία κεντρικής υπηρεσίας εκκαθάρισης ή clearing house στο οποίο θα πρέπει οι συμβαλλόμενοι να προκαταβάλλουν μέρος της αξίας του παραγώγου, ώστε σε περίπτωση χρεοκοπίας της μίας πλευράς μιας αγοραπωλησίας παραγώγου, να μην καταστρέφεται η άλλη. Επιπλέον μία τέτοια δομή, συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες από τις συναλλαγές θα προσέφερε, ακριβώς, σημαντικά αυξημένη διαφάνεια.

Από την άλλη, ο Richard Raeburn, πρόεδρος της "Ευρωπαϊκής Ένωσης Εταιρικών Διαχειριστών Διαθεσίμων" (Association of Corporate Treasurers) σημειώνει ότι οι μη χρηματοπιστωτικές εταιρίες δεν στοιχειοθετούν κίνδυνο για το σύστημα και δεν χρησιμοποιούν τα παράγωγα για κερδοσκοπικούς σκοπούς αλλά ως ασφάλεια. Αν υποχρεωθούν να χρησιμοποιήσουν κεντρικό εκκαθαριστή το κόστος τους θα αυξηθεί και πολλές μπορεί να επιλέξουν απλώς να μην το κάνουν, σημείωσε, ζητώντας να εξαιρεθούν από κάθε τέτοια πρόνοια.

Στη συζήτηση που έγινε στην επιτροπή και σε ερώτηση του κ. Langen, πόσα CCP θα πρέπει να συσταθούν, ο Raeburn απάντησε ότι πρέπει να υπάρξει ένα ανά κατηγορία παραγώγων. Από την πλευρά του και απαντώντας σε ερώτηση της κ. Α. Ποδηματά για το μερίδιο ευθύνης που φέρουν για την κρίση που πλήττει την Ελλάδα τα λεγόμενα credit default swaps ή CDS, ο Jon Eilbeck της Deutche Bank επεσήμανε ότι τα CDS "δεν δημιούργησαν το έλλειμμα" της χώρας… Τέλος από τους Πρασίνους ο Pascal Canfin (Γαλλία) τόνισε ότι πρέπει να διασφαλίζεται με ειδικό "τεστ κόπωσης" η βιωσιμότητα των πωλητών παραγώγων.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/042-73458-116-04-18-907-20100426STO73416-2010-26-04-2010/default_el.htm

Ας δούμε τώρα κάτι άλλο πέρα από τά ανωτέρω.

Τι ειναι αυτό;

Τά ψιλά γράμματα πού υπάρχουν στούς όρους.

Σάς αναφέρω ενδεικτικά κάποιους.

<<Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται « ως έχουν », χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η 'εταιρια">>

<<Η ''εταιρία'' σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της,είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.>>

<<Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.>>

<<Η ''εταιρία'' δεν ευθύνεται για αποθετική ή έμμεση ζημία , απώλεια κερδών , ή απώλεια ευκαιριών ( συμπ/νων ζημιών που σχετίζονται με τις μετέπειτα κινήσεις της αγοράς ) που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα τυχόν ελαττώματος ή βλάβης όλου ή μέρους του τηλεπικοινωνιακού μας συστήματος , ιστοχώρου , της ακόμη και όταν είναι κατελημμένες ΟΛΕΣ οι γραμμές συναλλαγών μας.>>

<<Λειτουργικοί κίνδυνοι πάνω στον υπολογιστή σας .Για παράδειγμα, η διακοπή των διαδικασιών λειτουργίας της  επικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή κινητά δίκτυα ή από εξωγενείς παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστέρηση της εκτέλεσης και διακανονισμού της συναλλαγής σας. Η ''εταιρία'' δεν αποδέχεται, ή φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με την λειτουργία όλων των μορφών της ''εταιρίας'', εκτός από τον βαθμό που έχει προκληθεί απάτη ή δολία πρόθεση από την ίδια την ''εταιρία''.>>

<<Δεν παρέχει καμμία εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή ), δήλωση ή εγγύηση ως προς την ικανότητα , την καταλληλότητα ή την εμπορευσιμότητα του περιεχομένου του , των στοιχείων του , ή των μηχανημάτων ή του λογισμικού που τυχόν να παρέχει η ''εταιρεία''  ή που αποτελεί μέρος του ιστοχώρου συναλλαγών.>>

<<Κάθε άρθρο ή μέρος άρθρου της παρούσας είναι ξεχωριστό και εφαρμόζεται αντίστοιχα ενώ στην περίπτωση που κάποιο άρθρο κηρυχθεί εν όλω ή εν μέρει άκυρο ( *τό ξέρουν γι αυτό καί αναφέρονται) ή ανεφάρμοστο από δικαστήριο ή διοικητικό όργανο αρμόδιας δικαιοδοσίας , η ακυρότητα αυτή ή το ανεφάρμοστο δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας οι οποίες διατηρούν την πλήρη ισχύ τους.>>

Στό πρώτο σκέλος βλέπουμε πόση "διαφάνεια" υπάρχει στις συναλλαγές.

Στό δεύτερο σκέλος, βλέπουμε πώς προτατεύονται οι 'εταιρίες" και μόνοι υπόλογοι είναι οι ασχολούμενοι μέ τά παράγωγα.

Ενδεικτικά καί μόνο, σού λένε οτι εμείς σού δίνουμε εργαλεία (διαγράμματα κ.λ.π) γιά νά παίξεις, αλλά αν αυτά ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ, εμείς δέν φταίμε καί εσύ μάς πληρώνεις.

Επίσης, κάποια από αυτά πού είναι εξώφθαλμα αστήρικτα, π.χ η δυνατότητα χρήσης σέ πραγματικό χρόνο, η τό διάγραμμα, γι αυτούς δέν είναι υποχρεωτικά.

Ακολουθούν τό ρήτο. " Οσοι τυφλοί προσέλθετε νά σάς τά πάρουμε" μιά καί σύμφωνα μέ τούς όρους πού υπογράφεται, ΔΕΝ έχετε κανένα τέτοιο δικαίωμα, παρά μόνο αν πάτε δικαστικά.

Τά ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται

Καλό θά ήταν λοιπόν όσοι θέλετε νά παίξετε στά παράγωγα μέ δυνατότητα κέρδους 1/1000000000000000 (με τέτοιους τρόπους) νά κοιτάξετε καλύτερα τούς ΟΡΟΥΣ.

Είναι πολύ εύκολο π.χ να "χαλάσει" ο σέρβερ τήν ώρα πού θά γίνει μιά πολύ μεγάλη πτώση, καί εσείς νά έχετε ανοδική θέση.

Εκεί ΔΕΝ έχουν ευθύνη, μιά καί εσείς συμφωνήσατε μέ τούς όρους, όπως δέν έχουν και ευθύνη άν τα ποσοστά ΔΕΝ είναι τά πραγματικά αλλά τυχαίνει πάντα σχεδόν νά είναι πρός άλλου όφελος καί όχι δικό σας.

Οί διαφορές σας θά πρέπει νά λυθούν στά δικαστήρια μετά από  κάμποσα χρόνια.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΤΕ.

Σχόλια

03/05 22:44  atan
Παναγιώτη συνέχισε,ακούνε πολλοί
Αθάνας
05/05 02:55  akilolimos
Για να μην πει κανεις οτι δεν γνωριζε,καντε τον κοπο να δειτε αυτο το ντοκυμαντερ
http://www.larisaportal.gr/diafora/argentina.php
05/05 20:29  akilolimos
Επισεις για να γνωρίζετε τι συμβαινει μια εξαρετικη αναλυση δινεται παρακάτω
http://www.epicurus2day.gr/index.php/economicsystem/177-2010-04-22-22-31-49-
Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
Αναλύσεις καί σχόλια δεικτών - μετοχών.
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥ BLOG
http://analytakis.blogspot.com/

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
ΛΟΓΩ ΕΣΚΕΜΜΕΝΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ CAPITAL, ΜΠΟΡEIΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΗΛΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΔ ΜΕΤΟΧΩΝ Σχολια Δεικτων ΑναλυσειςΑπό 22/11/13

Από 16/12/13
Flag Counter


[ Copy this | Start New | Full Size ]


Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις